Skip to content

Anelu at Gyfathrebu Gwych yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Anelu at Gyfathrebu Gwych yng Ngwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Tynnu arbenigwyr cyfathrebu yng Nghymru ynghyd i hogi sgiliau a gwybodaeth ac i hybu arferion da
CommsCymru Dibynwch arna i, dw i’n gweithiwr cyfathrebu proffesiynol

Mae David Nicholson, ein blogiwr gwadd o Gynhadledd Gwanwyn CommsCymru, yn rhoi crynodeb o’r diwrnod ac awgrymiadau ar sut i gynllunio cyfathrebu mewn argyfwng.

Grŵp Facebook

Mae CommsCymru wedi sefydlu grŵp Facebook. Ymunwch â’r grŵp i gysylltu ag aelodau eraill, rhannu ymarferion gorau a dechrau sgyrsiau diddorol. Grŵp caeedig preifat yw hwn, felly dim ond aelodau sy’n gallu gweld eich sylwadau. Ewch i’r tudalen ‘Sianeli'r gymuned’ i weld yr holl fyrdd gallwch gysylltu â ni trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

Recriwtio

A wyddoch chi fod ein tudalen Recriwtio yn rhestru swyddi sy’n berthnasol i’r maes cyfathrebu? Peidiwch ag anghofio cael golwg ar y tudalen hwn i weld yr hysbysebion swyddi diweddaraf.  

Gwelwch yr holl erthyglau

Y canllawiau a’r pecynnau cymorth diweddaraf

Mae aelodau yn cyfrannu canllawiau manwl a chanllawiau cyfeirio cyflym i rannu arferion gorau ac i helpu i sicrhau cyfathrebu gwych ar draws y gwasanaeth cyhoeddus yng Nghymru.

Dod yn aelod o CommsCymru

Dod yn aelod o CommsCymru

Cael mynediad i gynhadleddau & hyfforddiant a derbynwch ein bwletin.

 

Cadwch mewn cysylltiad

Byddwch gyda'r cyntaf i glywed am newyddion a digwyddiadau CommsCymru:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • YouTube

Trydar diweddar